• Mar 27 Fri 2009 12:11
  • 最愛

曾經我的心是鼓鼓的風帆
裝著滿滿的期盼

Flora 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()Flora 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()Flora 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()Flora 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(2) 人氣()

  • Mar 23 Mon 2009 12:21
  • 熊貓Flora 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()Flora 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(1) 人氣()

昨天是超級星光大道第四班的總決賽
Flora覺得方宥心最後一首歌

Flora 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(1) 人氣()Flora 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(1) 人氣()Flora 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()Flora 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(1) 人氣()