Flora 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  • Mar 27 Fri 2009 12:11
  • 最愛

曾經我的心是鼓鼓的風帆
裝著滿滿的期盼

Flora 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()Flora 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()Flora 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()Flora 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

  • Mar 23 Mon 2009 12:21
  • 熊貓Flora 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()Flora 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

昨天是超級星光大道第四班的總決賽
Flora覺得方宥心最後一首歌

Flora 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()Flora 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()Flora 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()